Brug naturen

af Jordemoder Heidi Hajslund
Brug naturen

Foto: Heidi Hajslund

Fødselsforberedelse i naturen kan hjælpe dig til at komme i kontakt med dig selv, så du kan forberede dig mentalt til fødslen. Jeg tilbyder fødselsforberedelse i naturen både for grupper og individuelt.

Hvordan naturen kan hjælpe dig, vil jeg fortælle lidt om her…

Der er i de senere år kommet stor forkus på de gavnlige effekter naturen har på vores fyskiske og mentale helbred.

I vores travle vestlige samfund bliver vi konstant stimulerede af lyde, dufte, lys osv. Der er store krav til præstation og forventninger om tilgængelighed på telefon og sociale medier. Vores nervesystem er ofte under pres og kan gøre det vanskeligt for os at mærke kroppens små signaler og vores intuition. Det kan herved blive svært at mærke om vi lever et liv med afsæt i vores værdier.

Naturens lyde, farver og dufte er velkendte omgivelser for hele vores system. Vores sanser er nemlig veludviklede til at være i kontakt med og leve i og af naturen. Naturen kan altså hjælpe os til at vække vores sanser og berolige vores nervesystem.

Ved at genetablere vores forbindelse til naturen kan vi opnå en følelse af dyb forbundethed og visdom med den natur der omgiver os og dermed også med naturen i os selv, i vores krop.

Men det kan være svært at mærke kontakten med naturen når vi går en tur en efterårsdag. Måske går vi turen som om vi var på “automatpilot” med tankerne flyvende rundt i tid og sted. Før vi ser os om, er turen forbi, uden at vi egentlig har bemærket årstidens farver og dufte samt registreret vores krop og følelser.

Måske er du overvældet over alle over alle de veje du kan gå i graviditeten og ind i det kommende forældreskab og bliver i tvivl om, hvilken vej der er den rigtige for dig.

Måske mærker du andres forventninger til dig og har svært ved at stå stærkt i dig selv og stole på egen intuition og handlekraft.

Ved at begive os ud i naturen med en intention om at være nærværende, kan vi gennem simple øvelser træne bevidst nærvær og øge evnen til at lytte til vores intuition gennem krop, tanker og følelser.

Gennem naturen kan vi komme i kontakt med det utæmmede i os selv. I hverdagen frygter du måske ubevidst det utæmmede. Når vi har frygt for det utæmmede i os selv vil vi ofte forsøge at tæmme det utæmmede uden for os selv -i naturen. Vi klipper hækken, fjerner mælkebøtter i haven, klipper græsset…

I graviditeten mærker vi den utæmmede natur i vores indre. Et barn bliver til og vokser i maven. Kroppen former sig, bliver rund og frodig med væsker der siver både fra bryst og skød. Det er på en gang både magisk og overvældende.

Under fødslen mærker vi det utæmmede, -urkraften, der viser os en indre styrke vi ikke tidligere har kendt til, en styrke der gør os i stand til at føde et barn. Urkraften kalder også på en vidsdom så dyb, at vi ikke behøver lede efter svar uden for os selv. Hvis vi slipper tanken om at tæmme vores kraft, vil vi intuitivt gøre det, der skal til for at hjælpe barnet ned og ud. Det kræver mod. Og det kræver kendskab til vores indre.

Skal vi dybere i kontakt med det utæmmede i os selv, og lære det at kende, må vi ud i naturen. Måske kommer du i kontakt med det utæmmede ved at få øje på mosset i din græsplæne. Måske vil mosset under dine bare fødder give dig en følelse af styrke og frihed. Du kan udforske hvillken type natur der kalder på det utæmmede i dig. Måske skal du ud af det opdyrkede land, ud i den vilde natur eller til store vidder.

Når vi mærker det utæmmede i os selv, konfronteres vi også med naturens kræfter og uforudsigelighed. Tingene går måske ikke helt som vi ønsker eller havde planlagt. Vi får lyst til at ændre det, der generer os eller vi bliver optagede af ønsket om, at det var anderledes. Sagt med andre ord, har vi svært ved at rumme det som er, at acceptere. Frustrationer af den slags, hvor vi kæmper med at acceptere virkeligheden, støder vi på hele livet. Det sker f.eks. hvis du bliver frustreret over din krops behov for hvile, dit sinds behov for ro eller når du oplever hvordan strækmærkerne pryder din gravide mave.

I naturen kan vi træne vores evne til accept ved at anerkende selve det, at noget er, som det er. At acceptere handler ikke om at billige eller resignere. Den accept jeg taler om, handler om at være med det som er, uden at dømme og uden at bruge energi på at kæmpe imod det.

Gennem små mindfulness-øvelser i naturen kan du træne evnen til at acceptere og være med de fornemmelser der er i din krop, ved at trække vejret ind i dem og møde dem med accept. Denne egenskab er af stor betydning når du skal føde, da du ved at møde livmoderens intense sammentrækninger med accept vil have lettere ved at slappe af og derved opleve mindre smerte. Hvis du har behov for en følelse af kontrol under fødslen kan denne øvelse være gavnlig for dig. Formålet med øvelsen at give slip og overlade kontrollen til kroppen, men ved at fokusere på vejrtrækningen vil du alligevel opnå en følelse af kontrol.

Næste gang du går ud, så forsøg at stille dig åben med hele dit væsen. Udforsk “landskabet”, som var det første gang og mærk efter… Når det kribler i kroppen, blodet buldrer i dine årer eller når tårerne presser sig på, er du på rette vej 🧡