Hvordan forbereder man sig til en fødsel?

af Jordemoder Heidi Hajslund
Hvordan forbereder man sig til en fødsel?

En fødsel kan se ud på mange måder og er sjældent en lineær begivenhed. Der vil være faser med følelsen af overskud og positiv energi og måske vil I også opleve periodevis at miste modet, at blive trætte og utålmodige. Sjældent forløber en fødsel helt som man forventer og alligevel er det vigtigt at forberede sig, så fødslen bliver en tryg, meningsfuld og sammenhængende oplevelse for jer begge, så I har overskud til at knytte bånd og drage omsorg for jeres nyfødte barn.

Som jordemoder oplever jeg stor forskel på, hvordan fødselsoplevelsen er for par der har forberedt sig og for par der ikke har forberedt sig.

Forestil dig, at du skulle ud på en længere rejse ad ukendt vej til et fremmed land. Ville du ikke sætte dig ind i rejsen dertil og undersøge hvilken vej du skulle gå og hvordan landskabet kunne se ud? Mon ikke du ville overveje hvad du kunne få brug for på rejsen og hvad du kunne forvente dig på rejsemålet? Skulle du møde udfordringer undervejs ville du formentlig lettere kunne klare disse ved at være forberedt hjemmefra.

Par der ikke har forberedt sig til fødslen, bliver indimellem overraskede og forskrækkede over fødselsforløbets varighed, intensitet og uforudsigelighed. Viden om fødslen og forberedelse giver tryghed og en oplevelse af mestring og sammenhæng i forløbet.

Forskning viser, at det, der reelt har betydning for en god og tryg fødselsoplevelse, er at blive hørt, respekteret, involveret samt at have en oplevelse af sammenhæng i hele forløbet. Viden om fødslen og grundig forberedelse er med til at skabe en oplevelse af sammenhæng og tryghed

Der er flere måder at forberede sig til den forestående fødsel på. Jeg anbefaler at du forbereder både krop og sind ud fra nedenstående fire principper:

TEORERISK: Søg viden om fødslens fysiologi, dvs. fødslens faser, veer, smertefysiologi og fødestillinger samt efterfødslesperioden, det nyfødte barn og amning.

FYSISK: Bevægelse, afspænding og rebozo. Det er en god ide at være fysisk aktiv i graviditeten, dog i et roligere tempo end normalt. Du kan f.eks gå en tur eller tage i svømmehallen. Afspænding er også en god ide, f.eks i form af yoga-øvelser og blide stræk. Bevægelse og afspænding i graviditeten forebygger graviditetsgener og gør krppen klar til fødsel. Det er også en god ide at indøve smertelindrende vejtræknings-, massage- og afspændingsteknikker til fødslen samt afprøve gode hvile- og fødestillinger.

MENTALT: Den følelsesmæssige forberedelse giver plads til de tanker og følelser der naturligt opstår i løbet af graviditeten. Ved at tage hånd om bekymringer og angst vil du opnå en større ro og mulighed for at nyde graviditeten. Den følelsesmæssige forberedelse handler også om at få et større kendskab til din intuition og din krops iboende (ur)kraft, så du, under fødslen, lettere kan overlade kontrollen til kroppen på en tryg og tillidsfuld måde.

PRAKTISK: Tænk over hvem der skal med til fødslen og hvad der skal pakkes i tasken eller forberedes i hjemmet. Er der nogen der skal hjælpe med kørsel eller passe ældre søskende eller kæledyr imens du føder? Har I telefonnummer til jeres jordemoder/fødested osv. I skal også tænke over partneres/fødselshjælperens rolle og afstemme forventninger. I

Og husk! Der er ikke én rigtig måde at føde på. Det vigtigste er, at det bliver en meningsfuld, styrkende og sammenhængende oplevelse for jer begge.

Du er velkommen til at kontakte mig og booke individuelt tilrettelagt fødselsforberedelse hjemme hos jer. Jeg støtter dig/jer i at udnytte egne ressourcer, jeg informerer og vejleder jer i de valg I står over for og forbereder jer til den forestående fødsel.

Ofte skal der kun få samtaler til for at få ro i sindet og blive godt klædt på til fødslen og det kommende forældreskab.

Hvis I foretrækker online fødselsforberedelse kan I se mine tilbud her: online fødselsforberedelse.