Fra Fødselsangst til Fødselsmod

af Jordemoder Heidi Hajslund
Fra Fødselsangst til Fødselsmod

I fødslen konfronteres vi med vores største frygt og usikkerhed samtidig med, at vi oplever mod, styrke, kompetence og URKRAFT som aldrig før. En fødsel er både blidhed og råstyrke på en og samme tid.

Om tillid til kroppen og kontrol

Kvindekroppen er unik og skabt til at føde. Den kan udskille smertelindrende stoffer, udvide sig og give slip, ,hvorefter den samler sig, heler og producerer mælk til det nyfødte barn. En fødsel er som udgangspunkt en spontan og naturlig proces i kroppen ligesom andre automatiske processer som f.eks. fordøjelse af maden, optagelse af næringsstoffer og udskillelse af affaldsstoffer. Processer vi ikke forstår 100 procent eller har kontrol over, men som vi alligevel har tillid til. Vi overlader det trygt til naturen i os ligesom vi uden de store spekulationer overgiver os til søvnen når vi om aftenen ligger os under dynen. En proces der ellers, når man sådan rigtigt tænker over det, kan virke som lidt af en præstation i forhold til at slippe kontrol i fuld tillid til at vi vågner op igen.

Mange kvinder oplever imidlertid, at bekymringer og angst fylder og gør det svært at nyde graviditeten og det ufødte barn i maven. Nogle gravide overvejer endda kejsersnit som den eneste udvej ud af angsten for fødslen.

Men hvorfor er det så svært at finde modet? Hvorfor kan det føles så uoverskueligt at skulle gennemgå (endnu) en fødsel? Og så svært at stole på at vi er skabt til at føde og at kroppen kan finde ud af at åbne sig og blidt og give slip på det dyrebareste vi ejer uden at hverken vi eller barnet tager skade af det?

Årsager til fødselsangst

Det ikke sikkert at du er klar over hvor angsten stammer fra. Måske har du tidligere, været igennem en traumatisk fødsel, eller oplevet en fødsel hvor du følte dig overladt til dig selv? Måske har du oplevet sorg i forbindelse med. moderskabet? Stress over en længere periode kan også resultere i angst, som i forbindelse med graviditet kommer til udtryk som angst for at miste eller angst for at dø. Der kan også være hændelser tidligere i dit liv, som f.eks episoder med tab af kontrol, svigt eller overgreb der spiller ind og som du ikke umiddelbart har kædet sammen med din fødselsangst.

Uanset årsagen er der hjælp at hente. Angst kan heles i relationer. Med samtaler og forberedelse af krop og sind, og i nogle tilfælde terapi, kan angsten for fødslen ofte vendes, så fødslen er noget du ser frem til og så du kan nyde din graviditet og få de gode fødselshormoner i spil.

Forstå din angst

Første skridt på vejen til at få det bedre er at tale med nogen om den uro og ængstelighed du oplever. Måske vil det hjælpe dig at tale med din partner, din mor eller en veninde. En jordemoder eller en terapeut kan også hjælpe dig til at sætte ord på angsten og til bedre at forstå den. Når du kender årsagen bliver det også mere håndgribeligt at gøre noget ved det.

At gøre op med gamle overbevisninger

Tanker som “jeg kan ikke” og “jeg tør ikke” er ikke konstruktive. Heldigvis rummer graviditeten et stort potentiale for forandring. Tal med din jordemoder og få hjælp til at forstå gamle overbevisninger og at vende dem til nye og positive erkendelser. Hvis du har født før kan det være en hjælp at få talt den tidligere fødselsoplevelse igennem og få øje på hvad der var godt og mindre godt. Der er aldrig to fødsler der er ens. Har du født før er du en erfaring rigere og vil bedre kunne forestille dig hvad der vil kunne være godt og trygt for dig næste gang og hvad du gerne vil undgå.

Uanset om det er din første fødsel eller du har født før, kan en jordemoder hjælpe dig med at lave en realistisk fødeplan, med punkter som jordemødre og læger skal være særligt opmærksomme på under din fødsel.

Forberedelse

Viden om fødslen giver tryghed, men det er mindst lige så vigtigt at du forbereder dig mentalt og kropsligt.

Der findes mange gode tilbud om fødselsforberedelse enten på hold, online eller individuel forberedelse.

Måske er du bange for at miste kontrollen under fødslen eller at gå i panik? Men ved at forberede dig, kan du fokusere på det du kan kontrollere under fødslen som f.eks. dit åndedrag og hvilke hvile- og fødestillinger du kunne tænke dig at bruge under fødslen. Det er også vigtigt at du og din partner taler om hvordan din partner bedst kan hjælpe dig under fødslen f.eks ift. at berolige dig, give dig massage, opmuntre eller hjælpe med vejrtrækningen. Og husk at du ikke skal kunne det hele på forhånd. Jordemoderen støtter og guider dig hele vejen under fødslen og har stor erfaring med at skabe ro og tryghed for kvinder i fødsel.

Ro på - Hav venlighed over for dig selv

Prøv at give slip på tanker og bekymringer ind i mellem eller lad dem være som de er og accepter at du er i en sårbar livsfase med større adgang til dine følelser. At acceptere handler ikke om at billige eller resignere. Den accept, jeg taler om, handler om at være med det som er, uden at dømme og uden at bruge energi på at kæmpe imod det.

Brug gerne lidt tid sammen med dit barn i maven hver dag. At have fokus på barnet i maven mindsker faktisk angst, stress og depression. Læg dig på sengen og træk vejret roligt ned til barnet og ånd ud igen. Mærk hvad der sker i kroppen og hos barnet. Måske får du lyst til at sende en kærlig tanke derned eller at snakke lidt med barnet i maven.

Og sidst, men ikke mindst vil jeg anbefale dig at bruge lidt tid i naturen hver dag. Ophold i naturen beroliger nemlig dit nervesystem, særligt hvis du er opmærksom på dine dine sanser f.eks ved at lægge mærke til hvad du kan se, dufte, høre, føle og evt. smage.

Efterfødselssamtale

Måden vi føder på har stor betydning for hvordan vi er i verden og hvordan vi opfatter os selv.

Når du har født vil jeg anbefale dig at få talt fødslen igennem med en jordemoder. En efterfoedselssamtale tager udgangspunkt I jeres oplevelser under fødslen og i tiden efter og hjælper dig/jer til at bearbejde fødselsoplevelsen, så den opleves sammenhængende og meningsfuld.

Når først barnet er kommet til verden er der hver dag nye ting at forholde sig til og ofte bliver fødselsoplevelsen skubbet lidt i baggrunden. Der kan derfor godt gå lang tid før du og din partner har tid og overskud til en efterfødselssamtale, men det aldrig er for sent.